Øvrige

Øvrige arbejdsområder

Tegningsmateriale, Autocad: BT Components:
Opdatering af produktionsvirksomhedens digitale tegningsmateriale ved opmåling og registrering.

Tilstands- og vedligeholdelses rapporter:
Udenrigsministeriet UNICEFS´s bygningsanlæg, foretages hvert år

Andelsvurdering:
Mange års erfaring med vurderinger af andelsboliger ved salg