Byggerier for psykisk og fysisk handicappede

Byggerier for psykisk og fysisk handicappede udført af arkitektfirmaet Saabye & Partners fra Lejre på Sjælland

 

Saabye og Partners har været arkitekter på bofælleskaber og institutioner af forskellig karakter, til fysisk og psykisk handicappede.

Vi har derfor et indgående kendskab til arealkrav, rumlige behov og funktionelle indretninger der gør sig gældende i denne type byggerier.

Med byggefaglig erfaring og en analytiske tilgang til projektet, kan vi i samarbejde med bygherre, virkeliggøre de ønsker og forventninger der stilles såvel økonomisk som funktionelt.

Vi har erfaring med alle byggeriets faser, og kan udføre projekter fra skitseforslag og myndighedsbehandling til udbud og byggeledelse.

Kontakt os for en uformel snak!

 

Skelbakken
Skelbakken
Beliggenhed: Karlslunde
Bygningstype: Nybyggeri af værelsesfløj til døgninstitution for børn og unge
Magnoliagården
Magnoliagården
Beliggenhed: Køge
Bygningstype: Om- og tilbygning af behandlingshjem og skole for børn og unge
Glim Refugium
Glim Refugium
Beliggenhed: Glim
Bygningstype: Tilbygning af 2 lejligheder, botilbud for unge
Præstemarksvej
Præstemarksvej
Beliggenhed: Hvalsø
Bygningstype: Ombygning af eksisterende længe til 10 boliger for adfærdsvanskelige børn
Præstegårdsvej
Præstegårdsvej
Beliggenhed: Hvalsø
Bygningstype: Nybyggeri af 5 beskyttede boliger til voksne
Drosthuset
Drosthuset
Beliggenhed: Hvalsø
Bygningstype: Skitseforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og byggestyring for om- og tilbygning til privat bosted med fælles faciliteter for skizofrene voksne